Szerzői jogok

Szerzői jogok:

A 2142.hu weboldalon bármelyik cikk, hír (internetes publikálás, nyomtatás, stb) kizárólag forrás megjelölésével (interneten linkeléssel) engedélyezett:
www.2142.hu” vagy “2142.hu“. 

Az oldalra felkerülő fotók mindegyike mennyiségi, minőségi, esztétikai jellemzőktől vagy az alkotás színvonalára vonatkozó értékítélettől függetlenül egyedi alkotásnak minősül, és mint ilyen, törvényi védelem alatt áll.

A szerzői jogok szabályozásának keretét a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 86-87. §§-i alkotják, a részletszabályokat pedig a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény tartalmazza.

A szerzőt megilleti a jog, hogy művén és a művére vonatkozó közleményen – a közlemény terjedelmétől és jellegétől függően – szerzőként feltüntessék.

A szerzőt a mű részletének átvétele, idézése vagy ismertetése esetén is meg kell jelölni.

Tilos a fotó mindenfajta eltorzítása, megcsonkítása vagy más olyan megváltoztatása vagy megcsorbítása, amely a szerző becsületére vagy hírnevére sérelmes.

Oszd meg ismerőseiddel: