Adatvédelem

Adatvédelmi tájékoztató

Ez a dokumentum a 2142.hu – Koszták Rudolf, adószáma: 66185723-1-33, mint adatkezelő által a személyes adatok vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti, illetve azokról nyújt tájékoztatást. A szabályzat kialakítása során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (“Ptk”), a 2011. évi CXII. törvény (“Infotörvény”), valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (“GDPR”) rendelkezéseit és iránymutatásait vettem figyelembe.

Az itt rögzített irányelvek kizárólag az általam közvetlenül, jelen honlapon (2142.hu) át, végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatások biztosítása keretében végzett adatkezeléséről és adatvédelméről nyújt tájékoztatást.

Hatálya azonban nem terjed ki az honlapon elhelyezett külső hivatkozások révén megjelölt vagy elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra és szolgáltatásokra, például Facebook. Utóbbiak vonatkozásában keresd fel a megfelelő szolgáltató oldalát!

Az adatkezelőről és az adatfeldolgozókról

Az adatkezelőről

Az adatkezelő az a szereplő, aki az adatok kezelésének céljait, és az ehhez szükséges eszközöket meghatározza (GDPR 4. cikk 7. pont).
Az adatkezelés a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása szerint “az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet, például az adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők rögzítése”. 2142.hu adatkezelője: Koszták Rudolf

Az adatfeldolgozók

Az adatfeldolgozó az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatok feldolgozását végzi. A 2142.hu a következő adatfeldolgozókkal működik együtt: 
Facebook, Inc. (1 Hacker Way, Menlo Park, 94025, USA)
Google, LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA)
Az adatfeldolgozók nem rendelkezhetnek szabadon a feldolgozott személyes adatok felett.

Szolgáltatás (továbbiakban Szolgáltatás): Általam, mint adatkezelő által, a 2142.hu-n üzemeltetett szolgáltatások.

A 2142.hu által gyűjtött személyes adatok

Biztonsági okokból végzett adatgyűjtésről: 
A portál látogatása során, a szerveren biztonsági okokból rögzítésre kerülnek a kapcsolatod jellemzői: a számítógéped IP-címe és a használt szoftverkörnyezet, valamint látogatási időpontok és a megtekintett oldalak címe. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tárolja a szerver a lehető legnagyobb műszaki biztonság mellett. Ezen adatok kiadására csak jogerős bírósági megkereséskor van mód.

A kommentrendszerről:
A 2142.hu a Facebook kommentrendszerét használja, így semmilyen ráhatásom nincs a személyes adataidra a kommentrendszer használatakor, adatkezelője azoknak nem vagyok.

Sütikről, Analitikáról:
Böngészés közben olyan működéshez szükséges cookie-kat (sütiket) is kaphatsz, amelyeket külsős (third-party) szolgáltató helyez el a gépeden – ilyen például a Facebook, Google Analytics. A sütikre semmilyen ráhatással nem vagyok, azok tartalmához nem férek hozzá és azt nem tárolom – így nem minősülök adatkezelőnek sem. Tipp ha parázol a sütiktől: A böngésződben le lehet tiltani a third-party sütiket.

Még egy tipp: Amennyiben nem szeretnéd, hogy a Google Analytics mérni tudjon, használd a Google által kiadott böngészőkiegészítőt, amellyel valamennyi weboldalon tiltani lehet a szolgáltatást. Azonban felhívom a figyelmed, hogy az analitika teljes mértékben anonim, a mérések alapján nem lehet megállapítani a személyazonosságod!

Közzétételekről:
Közzétételeidben, illetve a részemre e-mailben küldött üzenetek részeként önkéntes módon egyéb személyes adatokat is közzétehetsz vagy megadhatsz. Ezen adatokat addig kezelem, amíg azok törlését nem kéred. (pl. kitörlöm a nekem küldött e-mail-t) A közzétételek és adatközlések vonatkozásában Te szavatolsz azért, hogy a Szolgáltatások igénybevétele során általad más személyekről megadott vagy hozzáférhetővé tett személyes adat kezeléséhez az érintett személy hozzájárulását beszerezted! Általad a Szolgáltatásokba feltöltött, megosztott felhasználói tartalomért minden felelősség Téged terhel!

Az adatkezelés időtartama

Általad megadott Személyes adatok kezelését mindaddig kezelem, míg írásban nem kéred a Személyes adatok törlését. Jogellenes cselekmény vagy annak gyanúja esetében jogosult vagyok a személyes adataid törlési kérelme ellenére, a lefolytatandó eljárás időtartamára és céljára megőrizni azt. A 2142.hu és Szolgáltatások üzemeltetése során keletkező, illetve rögzített, nem személyes jellegű adatok a rendszer működésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra.

Jogaid a kezelt adatok vonatkozásában

Amennyiben bármilyen kérdés merül fel a 2142.hu-n tárolt személyes adataidról, vagy magával a tájékoztatóval kapcsolatban, keress meg, mint adatvédelmi felelőst a tarcsavilag@gmail.com e-mail címen!
Benyújtott kérelmed csak akkor tekintem hitelesnek és csak akkor teljesítem, ha az alapján egyértelműen beazonosítható vagy, és bizonyítottnak tekinthető, hogy a kérést Te saját magad nyújtottad be. A hitelesség ellenőrzése érdekében kérhetlek a személyazonosságod igazolására mielőtt a kérés teljesítését megkezdeném.

Tájékoztatási jog
Kérheted, hogy tájékoztatást nyújtsak részedre a kezelt adatok köréről és tartalmáról, bár fentebb már leírtam.

Helyesbítési és módosítási jog
Kérheted a kezelt személyes adataidnak helyesbítését vagy módosítását. Ezen kívül kérheted a hiányos személyes adatok kiegészítését, amennyiben az az adatok kezelési céljával összeegyeztethető.

Törlési jog
Kérheted az általam kezelt személyes adattok törlését. A törlés megtagadható a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából, vagy ha a személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad, valamint jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Üdvözlettel, Koszták Rudolf

Oszd meg ismerőseiddel: